КАТЕГОРИИ
ЛОГОПЕДИЧНА ЛИТЕРАТУРАДИСЛЕКСИЯАУТИЗЪМЗАЕКВАНЕАРТ ТЕРАПИЯЕРГОТЕРАПИЯПЕДАГОГИКАПСИХОЛОГИЯ >>САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ >>ДЕЦА СЪС СПЕЦ. ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКААГРЕСИЯ И АГРЕСИВНИ ДЕЦАЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИКНИГИ ЗА РОДИТЕЛИКНИГИ ЗА УЧИТЕЛИКНИГИ ЗА ОБЩУВАНЕТОКНИГИ ЗА ЖЕНАТА >>КНИГИ ЗА ДЕЦАТА >>ВЪЗПИТАНИЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕТОСПОРТ И ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ >>АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА >>ДИЕТИ, ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ >>ТЕСТОВЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНОСТЮРИДИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА >>НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА >>РЕЛИГИЯ И ОКУЛТИЗЪМ>>ЕЗИКЪТ НА ТЯЛОТОСЕМЕЙСТВО И СЕМЕЙНА ТЕРАПИЯХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА >>ВОЕННО-ПОЛИЦЕЙСКА ЛИТЕПАТУРАСЛУХОВИ НАРУШЕНИЯФИЛОСОФИЯФОРМУЛЯРИБИЗНЕС И ИКОНОМИКА >>ИЗКУСТВО>>МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА >>ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА >>КОМПЮТЪРНА ЛИТЕРАТУРАКОВИД 19 И ГРИПОЧАКВАЙТЕ

Логопедия, описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения

Логопедия, описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения

 
АвторД-р Цветанка Ценова
Каталожен №570
ISBN978-954-07-4739-2
Година2019
Размер14 х 21 см.
КорицаМека
Страници464
НаличностВ наличност
Цена
47,00 лв.

Съдържание

Раздел I
ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЯТА НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ
1. Концептуални основи на класификацията на
комуникативните нарушения
1.1. Основни понятия и представи за феноменологията на комуникацията
1. 2. Организация на езиковите процеси
1. 2. 1. Устен език
1. 2. 2. Писмен език
1. 3. Организация на говорните процеси
2. Езикова онтогенеза
3. Теоретична база за описание на комуникативните нарушения
4. Класификация на комуникативните нарушения
Раздел II
ЕТИОЛОГИЯ, СИМПТОМАТИКА И ФОРМИ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ
1. Гласови нарушения - на развитието и придобити
2. Артикулационни нарушения на развитието - етиология и форми
2. 1. Симптоми на нарушена артикулация
2. 2. Синдроми на артикулационни нарушения на развитието
2. 2. 1. Специфични артикулационни нарушения
2.2. 2. Вторични и биомеханични артикулационни нарушения
3. Прозодични нарушения - на развитието и придобити
3. 1. Брадилалия, тахилалия, запъване
3.2. Заекване
3. 2. 1. Етиология на заекването
3. 2. 2. Симптоми на заекването
3.2. 3. Форми на заекване
4. Дизартрия
4.1. Разстройства на мускулните функции
4. 2. Дисфагия
4. 3. Придобита дизартрия-анартрия - етиология, симптоми, форми
4.4. Дизартрия на развитието
4. 4. 1. Етиология на дизартрията на развитието -
детска церебрална парализа
4. 4. 2. Симптоматика на дизартрията на развитиетоЛ
5. Придобита говорна апраксия
6. Говорна апраксия на развитието
7. Биомеханични говорни нарушения на развитието
7.1. Етиология на биомеханичните говорни нарушения на развитието
7.2. Симптоматика на биомеханичните говорни нарушения на развитието
8. Придобити нарушения на устния (говоримия) език
8. 1. Етиология на афазйята
8. 2, Симптоми и форми на афазия
8. 3. Граматични нарушения при дисфлуентни и флуентни форми на афазия
9. Нарушения на развитието на устния (говоримия) език - етиология, симптоми, форми
9.1. Първична езикова патология на развитието
9.1.1. Медицинска трактовка
9.1.2. Лингвистично-поведенческа трактовка
9. 2. Езикова патология при интелектуална недостатъчност
9. 3. Езикова патология при сензорна недостатъчност
9.4. Езикова патология при аутизъм
9.5. Езикова патология при други абнормни състояния
10. Придобити нарушения на писмения език И. Нарушения на развитието (овладяването) на писмения език
11.1. Дислексия и нарушения на ученето
11.2. Етиология на дислексията
11.3. Симптоми на дислексията
11.4. Форми на специфична дислексия
Раздел III
ДИАГНОСТИКА НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ
1. Въведение в диагностиката
2. Интензивно логопедично изследване
3. Други изследвания
4. Диагностична батерия
5. Количествени измервания
6. Диференциална диагностика
Раздел
IV ТЕРАПИЯ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ
1. Въведение
1.1. Същност на логопедичната терапия
1.2. Видове логопедична терапия, структура и общи указания за провеждането й
1.3. Характеристика на говорната и на езиковата терапия
2.Магаж
З. Релаксация
4. Регулиране на дишането
5. Гласова терапия
5.1. Постановка на гласа
5. 2. Особености на терапията на гласовите нарушения
6. Гнозис и когнитивна сфера
6. 1. Невербален слухов гнозис
6. 2. Фонемен гнозис и фонологично осъзнаване324
6. 3. Когнитивни процеси
7. Праксис
7. 1. Артикулационен праксис
7.2. Мануален праксис
8. Артикулационна терапия
8. 1. Специфика и съдържание
8.2. Постановка на говорните звукове
8. 3. Автоматизация на говорните звукове
8.4. Особености на терапията на артикулационните нарушения
9. Прозодичнатерапия
9. 1. Същност и съдържание
9.2. Особености на терапията на прозодичните нарушения
9.2. 1. Прозодична терапия при възрастни
9.2.2. Прозодична терапия при деца
10. Особености на терапията на дизартрията
10. 1. Придобита дизартрия
10. 2. Дизартрия на развитието
11. Особености на терапията на говорната апраксия
12. Особености на терапията на биомеханичните говорни нарушения
13. Специални методи, използвани в говорната терапия
14. Терапия на придобитите нарушения на устния език
15. Терапия на нарушенията в развитието на устния език
15. 1. Общоразвиваща терапия
15. 2. Терапия при доминиращ тип езикова недостатъчност
15. 3. Терапия на вторичните нарушения в развитието на устния език
16. Терапия на нарушенията на писмения език
17. Специални методи, използвани в езиковата терапия
18. Структуриране на комплексна терапияДруги книги от Логопедична литература

Книгопоща Медбук, биология, Медицинска литература


гр. София
ул. Цар Асен 100 (между Тунджа и Доспат)


тел. +359 887 777 610
e-mail: medbookpost@abv.bg

  НАЧАЛО Декларация за поверителност Общи условия Нови книги Контакти Категории
Вход / Регистрация